Formy oszczędzania pieniędzy

W dobie rozwoju technologii i elektronicznych płatności trudno jest uniknąć styczności z bankami. Instytucje te umożliwiają ludziom powierzenie bezpiecznemu miejscu środków pieniężnych, a same zarabiają, inwestując powierzoną im gotówkę lub udzielając innym ludziom kredytów. Powierzanie bankom pieniędzy to tzw. depozyty bankowe - innymi słowy są to powszechnie znane konta lub lokaty terminowe. Konta bankowe umożliwiają nam, za niewielkimi opłatami, zabezpieczenie naszych pieniędzy przed kradzieżą, a czasem nawet niewielki zysk z oferowanej przez bank stopy procentowej. Inne depozyty bankowe, lokaty, oferują znacznie wyższe stopy procentowe, ale mają zasadniczy minus - bieżący dostęp do ulokowanych na lokacie pieniędzy jest albo ograniczony, albo wiąże się z utratą zarobionych odsetek aż do upływu wyznaczonego terminu.

09.09.2010. 17:26